Producenci
Regulamin

1. Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Zielone Budki dostępny pod adresem internetowym e-warzywa.com.pl, prowadzony jest przez Zofię Wojtanowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zielone Budka Zofia Wojtanowicz ul. Mickiewicza 90, 59-300 Lubin NIP 988-015-50-52

2. Definicje

Dni robocze– dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą     elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument– konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy Zielona Budka prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem                                    e-warzywa.com.pl

Sprzedawca– Zielone Budki Zofia Wojtanowicz 59-300 Lubin ul. Mickiewicza 90                                                      NIP 988-015-50-52

3. Kontakt ze sprzedawcą

Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 90

Adres e-mail: zielonabudkaa@gmail.com

Telefon: 697-964-985

4. Wymogi techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i najnowszą wersją przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome.
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.

5. Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres email, Imię i Nazwisko, dane adresowe do przesyłki.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

6. Zakupy w sklepie

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. W celu dokonywania zakupów w Sklepie należy zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany okresu Realizacji zamówienia i Dostawy. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przewidywanym czasie Realizacji zamówienia i Dostawy.
 9. Zdjęcia Towarów w Sklepie są jedynie zdjęcia poglądowymi.
 10. W przypadku stwierdzenia niedostępności Towaru lub Towarów objętych Zamówieniem Klienta, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za niedostępny Towar, Sprzedawca niezwłocznie zwróci mu całą otrzymaną za taki Towar sumę.
 11. Minimalna wartość zamówienia to 0 zł brutto.

7. Metody płatności

 Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Zielona Budka Lubin ul. Mickiewicza 90 59-300 Lubin
b. Płatność przy odbiorze
c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
c. Link do płatności wysyłany przy odbiorze
d. Płatność kartą płatniczą.

8. Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. W ofercie Sklepu znajdują się towary zmienno-wagowe, w przypadku których rzeczywista waga towaru dostarczonego do Konsumenta może różnić się od wagi towaru zamówionego na stronie e-warzywa.com.pl . Różnice w wadze na poszczególnym asortymencie mogą wynieść do 20% i Konsument składając zamówienie akceptuje to.
 3. Konsument zamawiając Towar o zmiennej wadze akceptuje ostateczną wartość Zamówienia, która jest widoczna na dostarczonym wraz z produktami fiskalnym dokumencie sprzedaży.
 4. Dostawa zamówionych towarów jest realizowana od poniedziałku do soboty w godz.: 10:00 – 16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są poprzez usługę dostawy własnym transportem.
 6. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 7. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin dostarczenia towaru – w tym terminie.
 8. Przy składaniu zamówienia Konsument zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich okolicznościach wpływających na brak możliwości odbioru na warunkach określonych w ust. 6 powyżej, oraz o objęciu go kwarantanną, bądź inną formą izolacji z przyczyn sanitarno – epidemiologicznych. W takim przypadku możliwa jest dostawa bezkontaktowa na warunkach indywidualnie ustalonych z Konsumentem.
 9. Sprzedawca ma prawo odmówić dostawy, jeśli mogłoby to spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia dostawcy lub pracowników dostawcy.

9. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
 • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
 • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

 1.  
  1. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 2. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 3 Regulaminu.
 3. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Postanowienia końcowe

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt prosimy o kontakt pod numerem 697-964-985 lub mailowo zielonabudkaa@gmail.com

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl